Traumasporen in lichaam; brein en geest – Bessel van der Kolk

Als het gaat om het begrijpen van trauma, is Bessel van der Kolk een autoriteit op dit gebied. Hij is een vooraanstaande Nederlandse psychiater en schrijver, die bekend staat om zijn baanbrekende onderzoek naar traumatische ervaringen en de impact ervan op het lichaam, de hersenen en de geest. In dit artikel zullen we dieper ingaan op zijn werk en de belangrijkste bevindingen die hij heeft gedaan.

1. Wat zijn traumasporen?

Traumasporen zijn de fysieke en psychologische effecten die traumatische ervaringen achterlaten in het lichaam, de hersenen en de geest. Deze sporen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn, en kunnen zich manifesteren in verschillende vormen, zoals lichamelijke symptomen, emotionele reacties en gedragsveranderingen.

1.1 Lichamelijke sporen

Van der Kolk benadrukt dat trauma niet alleen een psychologisch fenomeen is, maar ook een lichamelijke impact heeft. Hij wijst erop dat traumatische ervaringen het zenuwstelsel kunnen ontregelen, wat kan leiden tot diverse lichamelijke klachten, zoals chronische pijn, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen.

Het lichaam slaat traumatische herinneringen op in de vorm van sensorische indrukken, zoals geuren, geluiden en fysieke sensaties. Deze sporen kunnen jarenlang in het lichaam aanwezig blijven en kunnen reactiveren bij blootstelling aan triggers die doen denken aan de traumatische gebeurtenis. Van der Kolk legt uit dat het belangrijk is om deze lichamelijke sporen te erkennen en te adresseren bij de behandeling van trauma.

1.2 Hersensporen

Naast lichamelijke sporen heeft trauma ook een impact op de hersenen. Van der Kolk heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van trauma op de hersenstructuur en -functie. Hij ontdekte dat traumatische ervaringen kunnen leiden tot veranderingen in de amygdala, het hippocampusgebied en de prefrontale cortex.

De amygdala, ook wel het “angstcentrum” van de hersenen genoemd, is overgevoelig bij mensen met een trauma. Dit verklaart waarom traumatische herinneringen vaak intense angstreacties kunnen veroorzaken. Daarnaast heeft trauma ook invloed op het hippocampusgebied, dat een belangrijke rol speelt bij het geheugen en het reguleren van stressreacties. Bij mensen met trauma is dit gebied vaak kleiner en minder actief.

De prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor cognitieve functies zoals planning, redenering en emotieregulatie, kan ook worden beïnvloed door trauma. Van der Kolk merkt op dat mensen met trauma vaak moeite hebben om emoties te reguleren en impulsief gedrag te vermijden, omdat hun prefrontale cortex minder goed functioneert.

2. Hoe beïnvloedt trauma de geest?

Trauma heeft niet alleen invloed op het lichaam en de hersenen, maar ook op de geest. Van der Kolk benadrukt dat traumatische ervaringen diep ingrijpen in de manier waarop mensen zichzelf en de wereld om hen heen waarnemen. Hij introduceert het concept van “verstoorde zelfwaarneming” en legt uit dat trauma kan leiden tot gevoelens van vervreemding, schaamte en een laag zelfbeeld.

Trauma kan ook leiden tot problemen op het gebied van relaties en sociale interacties. Van der Kolk wijst erop dat mensen met trauma vaak moeite hebben om vertrouwen op te bouwen en intieme relaties aan te gaan. Ze kunnen zich terugtrekken uit sociale situaties of juist impulsief gedrag vertonen om de intense emotionele pijn te vermijden.

Daarnaast kunnen traumatische ervaringen ook leiden tot psychische stoornissen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie en angststoornissen. Van der Kolk pleit voor een holistische benadering van de behandeling van trauma, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke, neurologische en psychologische aspecten van het trauma.

3. Conclusie

In dit artikel hebben we een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van Bessel van der Kolk met betrekking tot traumasporen in het lichaam, de hersenen en de geest. Zijn werk heeft ons geholpen om een dieper inzicht te krijgen in de complexiteit van trauma en de impact ervan op alle aspecten van het menselijk functioneren.

Van der Kolk heeft aangetoond dat trauma niet alleen een psychologisch fenomeen is, maar ook een lichamelijke en neurologische impact heeft. Hij pleit voor een holistische benadering van de behandeling van trauma, waarbij zowel het lichaam als de geest worden betrokken.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het belang van het erkennen van lichamelijke sporen bij de behandeling van trauma?

Het erkennen van lichamelijke sporen is essentieel bij de behandeling van trauma, omdat het lichaam een integraal onderdeel is van de traumatische ervaring. Door de lichamelijke sporen te erkennen en te adresseren, kunnen therapeuten een completere benadering bieden en de kans op herstel vergroten.

2. Hoe kunnen traumasporen in de hersenen worden behandeld?

Traumasporen in de hersenen kunnen worden behandeld door middel van verschillende therapieën, zoals traumagerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR. Deze therapieën richten zich op het verwerken van traumatische herinneringen en het herstellen van verstoorde hersenfuncties.

3. Wat is verstoorde zelfwaarneming?

Verstoorde zelfwaarneming is een term die wordt gebruikt om de negatieve veranderingen in de manier waarop mensen zichzelf zien na een traumatische ervaring te beschrijven. Dit kan leiden tot gevoelens van vervreemding, schaamte en een laag zelfbeeld.

4. Is trauma alleen gerelateerd aan individuele ervaringen?

Nee, trauma kan ook collectief zijn, zoals bij oorlog, natuurrampen of systemisch geweld. Deze vormen van trauma hebben ook een impact op het individu en kunnen vergelijkbare fysieke, neurologische en psychologische sporen achterlaten.

5. Wat zijn de langetermijngevolgen van trauma?

De langetermijngevolgen van trauma kunnen variëren afhankelijk van de persoon en de aard van het trauma. Het kan leiden tot langdurige psychische stoornissen, relatieproblemen, lichamelijke gezondheidsproblemen en een verminderde kwaliteit van leven. Het is belangrijk om traumasporen vroegtijdig te erkennen en passende behandeling te zoeken.

In dit artikel hebben we de complexiteit van traumasporen in het lichaam, de hersenen en de geest besproken en de belangrijkste bevindingen van Bessel van der Kolk belicht. Het is van cruciaal belang om trauma serieus te nemen en te streven naar een holistische benadering van de behandeling ervan.