deuterocanonieke boeken

De deuterocanonieke boeken zijn een verzameling van religieuze teksten die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, maar wel in de Septuagint-vertaling. Deze boeken zijn ook wel bekend als de apocriefe boeken of de tweede canon. In de katholieke en de oosters-orthodoxe kerken worden deze boeken als canoniek beschouwd, terwijl ze in de protestantse kerken als apocrief worden beschouwd. In dit artikel gaan we dieper in op de deuterocanonieke boeken en hun geschiedenis, hun inhoud en wat hun plaats is in de verschillende religies.

De geschiedenis van de deuterocanonieke boeken

De deuterocanonieke boeken zijn ontstaan in de periode tussen 250 voor Christus en 100 na Christus. Gedurende deze tijd werden er veel religieuze teksten geschreven die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkwamen, maar wel in de Septuagint-vertaling. Deze vertaling was een Griekse vertaling van het Oude Testament, die werd gebruikt door Joden die in de Helleense wereld woonden.

Toen het christendom begon te groeien, werd de Septuagint-vertaling ook gebruikt door christenen. Hierdoor werden de deuterocanonieke boeken opgenomen in de christelijke Bijbel. In de 16e eeuw verwierp de protestantse Reformatie echter de deuterocanonieke boeken als niet-canoniek en werden ze niet meer opgenomen in de protestantse Bijbel.

Welke boeken zijn deuterocanoniek?

De deuterocanonieke boeken bestaan uit de volgende teksten:

  • Tobit
  • Judit
  • Toevoegingen aan Esther
  • Wijsheid van Salomo
  • Sirach (Wijsheid van Jezus Sirach)
  • Baruch (met de Brief van Jeremia)
  • 1 en 2 Makkabeeën

De inhoud van de deuterocanonieke boeken

De deuterocanonieke boeken bevatten verschillende soorten teksten, waaronder historische verslagen, verhalen, poëzie en wijsheidsliteratuur. Een aantal van deze teksten bevatten verhalen die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van Judith en Holofernes in het boek Judit.

Een ander belangrijk thema in de deuterocanonieke boeken is de wijsheidsliteratuur. Het boek Wijsheid van Salomo, bijvoorbeeld, behandelt de wijsheid en deugden van de mens. Sirach behandelt verschillende deugden, zoals gehoorzaamheid, dankbaarheid en bescheidenheid.

De betekenis van de deuterocanonieke boeken in verschillende religies

De deuterocanonieke boeken hebben een verschillende betekenis in verschillende religies. In de katholieke kerk worden deze boeken als canoniek beschouwd en worden ze gebruikt in de liturgie en de Bijbelstudie. In de oosters-orthodoxe kerken worden deze boeken ook als canoniek beschouwd en worden ze gebruikt in de liturgie en de Bijbelstudie.

In de protestantse kerken worden deze boeken als apocrief beschouwd, wat betekent dat ze weliswaar waardevol zijn om te lezen, maar niet als gezaghebbend worden beschouwd. Sommige protestanten lezen deze boeken nog steeds, terwijl anderen ze volledig verwerpen.

FAQs over de deuterocanonieke boeken

1. Wat zijn de deuterocanonieke boeken?

De deuterocanonieke boeken zijn een verzameling van religieuze teksten die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, maar wel in de Septuagint-vertaling.

2. Waarom worden deze boeken deuterocanoniek genoemd?

Deze boeken worden deuterocanoniek genoemd omdat ze niet als canoniek worden beschouwd in de protestantse kerken.

3. Wat is de betekenis van deze boeken in de katholieke kerk?

In de katholieke kerk worden deze boeken als canoniek beschouwd en worden ze gebruikt in de liturgie en de Bijbelstudie.

4. Wat is de betekenis van deze boeken in de oosters-orthodoxe kerken?

In de oosters-orthodoxe kerken worden deze boeken ook als canoniek beschouwd en worden ze gebruikt in de liturgie en de Bijbelstudie.

5. Waarom worden deze boeken niet als canoniek beschouwd in de protestantse kerken?

De protestantse kerken beschouwen deze boeken niet als canoniek omdat ze niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen en omdat er geen erkenning is van de gezaghebbendheid van deze boeken.

Conclusie

De deuterocanonieke boeken zijn een belangrijk onderdeel van de religieuze literatuur. Hoewel ze niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, zijn ze wel opgenomen in de Septuagint-vertaling en worden ze gebruikt in de katholieke en de oosters-orthodoxe kerken. De inhoud van deze boeken bestaat uit historische verslagen, verhalen, poëzie en wijsheidsliteratuur. De betekenis van deze boeken verschilt per religie, maar ze blijven waardevol om te lezen en te bestuderen.