apocriefe boeken

Apocriefe boeken: een uitgebreide gids

De Bijbel is het heilige boek van het christendom en heeft een onmiskenbare invloed op de westerse cultuur. Maar naast de Bijbel zijn er nog andere boeken die door de vroege christenen werden gebruikt en beschouwd als heilige teksten, hoewel ze uiteindelijk niet in de canonieke Bijbel werden opgenomen. Deze boeken staan bekend als de apocriefe boeken. In dit artikel zullen we de apocriefe boeken in detail bespreken.

Wat zijn apocriefe boeken?

Apocriefe boeken zijn geschriften die aanvankelijk werden beschouwd als heilige teksten, maar uiteindelijk niet in de canonieke Bijbel werden opgenomen. Het woord “apocrief” is afgeleid van het Griekse woord “apokryphos”, wat “verborgen” betekent. De apocriefe boeken hebben geen officiële erkenning als deel van de Bijbel, maar zijn nog steeds van historisch en religieus belang.

Welke boeken behoren tot de apocriefe boeken?

De apocriefe boeken zijn onderverdeeld in twee categorieën: deuterocanonieke boeken en pseudepigrafische boeken. De deuterocanonieke boeken zijn boeken die weliswaar niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, maar wel in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Deze boeken worden door de katholieke en orthodoxe kerken als canoniek beschouwd. De pseudepigrafische boeken zijn boeken die ten onrechte aan een bekende bijbelse figuur worden toegeschreven.

De deuterocanonieke boeken zijn:

 • Tobit
 • Judit
 • Toevoegingen aan Esther
 • De Wijsheid van Salomo
 • Sirach
 • Baruch
 • Toevoegingen aan Daniël
 • 1 Makkabeeën
 • 2 Makkabeeën

De pseudepigrafische boeken zijn onder andere:

 • Henoch
 • Jubileeën
 • Levens van de profeten
 • Assumptio Mosis
 • Testamenten van de twaalf patriarchen

Wat is de oorsprong van de apocriefe boeken?

De apocriefe boeken werden geschreven tussen het einde van de 3e eeuw voor Christus en de 2e eeuw na Christus. Ze werden geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks en waren bedoeld als religieuze, filosofische en historische geschriften. Sommige apocriefe boeken zijn gebaseerd op verhalen die in de Bijbel voorkomen, terwijl andere een geheel eigen inhoud hebben.

Wat is het verschil tussen de apocriefe boeken en de canonieke Bijbel?

Het belangrijkste verschil tussen de apocriefe boeken en de canonieke Bijbel is dat de apocriefe boeken niet door de vroege kerkelijke autoriteiten werden erkend als goddelijk geïnspireerd. De apocriefe boeken bevatten echter wel waardevolle informatie over de vroege joodse en christelijke geschiedenis en cultuur, en kunnen ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen.

Wat is de betekenis van de apocriefe boeken voor het christendom?

De apocriefe boeken hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het christendom. Ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de christelijke leer en hebben invloed gehad op de liturgie en kunst. De apocriefe boeken zijn ook van belang voor de studie van het vroege christendom en de relatie tussen het jodendom en het christendom.

Is het lezen van de apocriefe boeken nuttig?

Hoewel de apocriefe boeken geen deel uitmaken van de canonieke Bijbel, kunnen ze nog steeds waardevol zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van het vroege jodendom en christendom. Ze bieden een interessante kijk op de religieuze overtuigingen en praktijken van de vroege joden en christenen, en kunnen ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen.

Conclusie

De apocriefe boeken zijn geschriften die ooit werden beschouwd als heilige teksten, maar uiteindelijk niet in de canonieke Bijbel werden opgenomen. Ze zijn echter nog steeds van historisch en religieus belang en bieden ons inzicht in de vroege joodse en christelijke geschiedenis en cultuur. Hoewel ze geen deel uitmaken van de canonieke Bijbel, kunnen ze nog steeds waardevol zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van het vroege jodendom en christendom.

FAQs

Wat is het verschil tussen de apocriefe boeken en de deuterocanonieke boeken?

De deuterocanonieke boeken zijn boeken die weliswaar niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, maar wel in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Deze boeken worden door de katholieke en orthodoxe kerken als canoniek beschouwd. De apocriefe boeken zijn geschriften die ooit werden beschouwd als heilige teksten, maar uiteindelijk niet in de canonieke Bijbel werden opgenomen.

Waarom werden de apocriefe boeken niet in de Bijbel opgenomen?

De vroege kerkelijke autoriteiten erkenden de apocriefe boeken niet als goddelijk geïnspireerd en beschouwden ze als minder belangrijk dan de canonieke Bijbel. Er was ook discussie over de authenticiteit en betrouwbaarheid van sommige apocriefe boeken.

Zijn de apocriefe boeken nog steeds relevant voor het moderne christendom?

Hoewel de apocriefe boeken geen deel uitmaken van de canonieke Bijbel, kunnen ze nog steeds waardevol zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van het vroege jodendom en christendom. Ze bieden een interessante kijk op de religieuze overtuigingen en praktijken van de vroege joden en christenen, en kunnen ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen.

Hoe kunnen de apocriefe boeken worden gebruikt in de kerk?

De apocriefe boeken kunnen worden gebruikt als aanvullende bronnen voor de Bijbelstudie en als achtergrondinformatie voor de interpretatie van de Bijbel. Ze kunnen ook worden gebruikt in liturgische vieringen en als inspiratiebron voor kunst en literatuur.

Zijn er verschillen tussen de apocriefe boeken in de verschillende denominaties?

Ja, er zijn verschillen tussen de apocriefe boeken in de verschillende denominaties. De katholieke en orthodoxe kerken beschouwen sommige apocriefe boeken als canoniek, terwijl de protestantse kerken ze als niet-canoniek beschouwen. Er zijn ook verschillen in de volgorde en nummering van de apocriefe boeken.